Hem
Organisation
Karta
Varför fiber?
Dokument
Välkommen till Vidars fiber

Vidars fiber är en ekonomisk förening som bildats år 2011 för att förse byarna Vederslöv, Ljungsåkra och Rydet med fiberbaserat bredband. Det lokala nätet är anslutet till Wexnets stamnät på flera punkter. Anläggningsarbetet avslutades 2013.

När föreningen bildades beräknades antalet medlemmar bli cirka 50. Så blev det också och just nu (2021) är 60 fastigheter anslutna. Den 1 juni 2012 stängdes möjligheten att ansluta sig till föreningen på de förmånliga villkor som gällde för alla som gick med vid starten. Sedan dess har anslutningsavgiften varit väsentligt högre. Senare har varje medlems insatskapital sänkts.

Nya medlemmar är välkomna till föreningen och övriga fastigheter inom området kan anslutas enligt villkor som framgår av information under punkterna ”dokument” och ”informatiom”.

Styrelsen tar gärna emot medlemmarnas synpunkter och frågor.
NYHETER

Årsstämma 2024
Årets föreningsstämma kommer att genomföras den 21 maj kl 19:00.
Plats: Videsborg bygdegård.

Kallelse och årsredovisning finns under punkten övrigt under dokument.

Ansökan om medlemskap
Information om nytt medlemskap finns under punkten dokument. Där finns också blankett för ansökan och längre ner information om villkoren.

Aktuella avgifter
Anslutningsavgiften är 10000 kronor (8000 + moms). Fakturering sker när anslutningen aktiverats.

Nätavgiften är 250 kronor per månad (200 + moms). Denna avgift består av 110 kronor som vi betalar till Wexnet för den del av nätet som ligger utanför Wederslöf och 90 kronor som är kostnaden för att driva vårt eget nät. Denna avgift utgår från den tidpunkt då anslutningen aktiverats och kommer att faktureras fortlöpande. Observera att Vidars fiber hanterar hela nätavgiften. Du som medlem kommer inte att få någon faktura från Wexnet.

Medlemsavgiften i föreningen är 100 kronor och faktureras på våren i anslutning till ordinarie föreningsstämma.