Hem
Organisation
Karta
Varför fiber?
Dokument

Dokument

Information

Anvisning för fiberinstallation


Informationsblad juni 2012
Informationsblad inför kontraktsteckning och grävning

Informationsmöte
Informationsmöte 20/9 2012 på Vidersborg


Protokoll

Protokoll för konstituerande stämma 2011-12-15
Protokoll för konstituerande stämma i Vederslöv, Ljungsåkra och Rydets byars fibernätsförening.

Protokoll stämma 2012-04-16
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Vidars fiber ekonomisk förening.

Protokoll stämma 2013-04-08
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Vidars fiber ekonomisk förening.

Protokoll stämma 2014-04-07
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Vidars fiber ekonomisk förening.

Protokoll stämma 2015-04-14
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Vidars fiber ekonomisk förening.

Protokoll stämma 2016-04-11
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Vidars fiber ekonomisk förening.

Protokoll stämma 2017-04-04
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Vidars fiber ekonomisk förening.

Protokoll stämma 2018-04-03
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Vidars fiber ekonomisk förening.

Protokoll stämma 2019-04-03
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Vidars fiber ekonomisk förening.

Protokoll stämma 2020-04-02
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Vidars fiber ekonomisk förening.

Protokoll stämma 2021-06-17
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Vidars fiber ekonomisk förening.

Protokoll stämma 2022-05-24
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Vidars fiber ekonomisk förening.


Stadgar

Förslag ändrade stadgar 230530
Förslag till ändring av stadgar för årsstämman 2023

Stadgar
Stadgar för Vidars fiber ekonomisk förening.


Övrigt

Anmälan om överlåtelse av andel
Anmälan om överlåtelse av andel i
Vidars fiber ekonomisk förening


Ansökan om medlemskap
Blankett för ansökan om medlemskap i ekonomisk förening Vidars fiber.

Kallelse årsstämma 2023


Styrelsens arbetsordning


Verksamhetsberättelse 2011
Verksamhetsberättelse 2011 för Vidars fiber Ekonomisk förening

Årsredovisning 2012


Årsredovisning 2013


Årsredovisning 2014


Årsredovisning 2015


Årsredovisning 2016


Årsredovisning 2017


Årsredovisning 2018


Årsredovisning 2019


Årsredovisning 2020


Årsredovisning 2021


Årsredovisning 2022